โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-08 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2021-02-08

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ TDGA
จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ อบรมออนไลน์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีเนื้อหาที่แนะนำสำหรับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ และได้รับประกาศนียบัตรหากดำเนินการสอบผ่าน หลักสูตรแนะนำดังนี้  หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance  หมวด ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2