โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิด...การสัมมนาและการฝึกอบรม เรื่อง Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีเปิด...การสัมมนาและการฝึกอบรม เรื่อง Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา