โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “สิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ“ (E-Commerce ทำธุรกิจออนไลน์) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “สิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ“ (E-Commerce ทำธุรกิจออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ) นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติร่วมป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ“สิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ“ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายประโภชน์  เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด กล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้
   สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ที่สูงขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากการเลือกซื้อสินค้าหน้าร้าน กลายเป็นการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดทำหลักสูตร “อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์” โดยเป็นหลักสูตรที่ ๙ จากโครงการสิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจ
   โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสู่ร้านค้าออนไลน์ ตั้งแต่การเลือกแพลตฟอร์ม หรือช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าและบริการ เทคนิคการขายสินค้าผ่านเว็ปไซต์อี-คอมเมิร์ซต่างๆ การทำการตลาดในโลกออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดลูกค้า เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพ เพื่อขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ ได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเบื้องต้น พื้นฐานการถ่ายภาพสินค้าให้ดูน่าสนใจและสามารถขายได้  (ข้อควรรู้ต่างๆในการถ่ายภาพสินค้า) หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) การจัดแสงแบบง่ายๆ ในการถ่ายสินค้า เทคนิคการหาแรงงบันดาลใจ สร้างไอเดียกับสินค้า รู้จักกับการปรับภาพเบื้องต้น และการปรับภาพที่เหมาะสมกับการนำไปขึ้นเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้แอฟพลิเคชั่นในการตกแต่งภาพถ่ายง่าย ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านค้าออนไลน์ สำหรับการขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สิงห์อาสา, อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน, ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา