โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-14 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2020-09-14

นว.โสตฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “สิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ“ (E-Commerce ทำธุรกิจออนไลน์)
จันทร์ 14 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

   บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ) นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติร่วมป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ“สิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ“ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา