โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอการใช้งาน : แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home) มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดีโอการใช้งาน : แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home) มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 963 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Work from Home
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

วิดีโอการใช้งาน : Work from Home
Intro : แนวทางในการทำงาน Work from Home ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#1 : การเข้าสู่ระบบ :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#2 : การสร้างทีมและแนวทางการลงเวลา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#3 : การเพิ่มแผนงาน :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#4 : การเพิ่มงาน :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#5 : การเปิดงานที่ได้รับมอบหมาย :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#6 : การติดตามงาน :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#7 : การปิดงานที่ได้รับมอบหมาย :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#8 : การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อและการโทร :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#9 : การอัปโหลดไฟล์
 :---> คลิกเข้าใช้งาน

ติดต่อสอบถาม : งานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921 444 ต่อ 1612
Facebook Fanpage :---> https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/