โลโก้เว็บไซต์ 2020-04-20 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2020-04-20


วิดีโอการใช้งาน : แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home) มทร.ล้านนา
จันทร์ 20 เมษายน 2563 / คลังความรู้

Work from Home แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams วิดีโอการใช้งาน : Work from Home Intro : แนวทางในก... >> อ่านต่อ


วิดีโอการใช้งาน RMUTL EDUCATION : ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 20 เมษายน 2563 / คลังความรู้

RMUTL EDUCATION : ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ** เข้าสู่ระบบ RMUTL EDUCATION เข้าใช้งาน :  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3