โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอการใช้งาน RMUTL EDUCATION : ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดีโอการใช้งาน RMUTL EDUCATION : ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL EDUCATION : ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

** เข้าสู่ระบบ RMUTL EDUCATION เข้าใช้งาน : https://education.rmutl.ac.th/
** การ LOG IN โดยใช้ RMUTL ACCOUNT
(ค้นหา RMUTL ACCOUNT ได้ที่ https://arit.rmutl.ac.th/search_email)

วิดีโอการใช้งาน : RMUTL EDUCATION
EP.#1 : การเข้าสู่ระบบ (LOG IN) :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#2 : การขอเปิดรายวิชา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#3 : การตั้งค่ารายวิชา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#4 : การแก้ไขรายละเอียดรายวิชา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#5 : การจัดการเนื้อหารายวิชา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#6 : การกำหนดรูปแบบการเข้าสู่รายวิชา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#7 : การจัดการผู้เรียนในรายวิชา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#8 : การสร้างกระดานสนทนา :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#9 : การสนทนาผ่าน Message :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#10 : การสร้าง Assignment :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#11 : การจัดการคลังข้อสอบ :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#12 : การสร้างคำถามรูปแบบ Mutiple choice :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#13 : การสร้างคำถามรูปแบบShort answer :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#14 : การสร้างแบบทดสอบ แบบTrue or false :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#15 : การสร้างแบบทดสอบ แบบ Matching :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#16 : การสร้างแบบทดสอบ Quiz#1
:---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#17 : การสร้างแบบทดสอบ Quiz#2
 :---> คลิกเข้าใช้งาน
EP.#18 : การดูผลคะแนนแบบทดสอบ Quiz :---> คลิกเข้าใช้งาน


ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921 444 ต่อ 1624

Facebook Fanpage :---> https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา