โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับข้อเสนอโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปี 2563 (รอบ 3) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับข้อเสนอโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปี 2563 (รอบ 3)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Thongchai piatha จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา