โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ประชุมหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ ๑/๖๓) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ประชุมหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ ๑/๖๓)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนาโดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่กำกับดูแลงานสารสนเทศ) มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหาร บุคลากร สวส.เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร  หารือแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการขับเคลื่อนการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ สวส.โดยได้กำหนดการประชุมจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆเดือน
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา