โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2020-02-12

วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) รอบเดือน กุมภาพันธ์ ๖๓ (ครั้งที่ ๑)
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม RCDL News

     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  (รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑) รอบเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. และ รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Computer Essentials ๒.หลักสูตร Online Essentials ๓.หลักสูตร  Word Processing และ ๔.หลักสูตร Spreadsheet ซึ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ประชุมหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ครั้งที่ ๑/๖๓)
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop Lab ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนาโดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่กำกับดูแลงานสารสนเทศ) มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหาร บุคลากร สวส.เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเ... >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๖๓
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้) ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บรรณารักษ์ ของ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ คือ เชียงราย น่าน ตาก พิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา