โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและการฝึกอบรมด้านวิทยการหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและการฝึกอบรมด้านวิทยการหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) และอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการฝึกอบรมทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม ด้วย LEGO Education ในความร่วมมือการทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และนักศึกษา โดยใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ร่วมกับ ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ถือโอกาสนี้มอบกระเช้าของที่ระลึกแด่ ผอ.สวส.มทร.ล้านนา เนื่องในส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา อีกด้วย

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา