โลโก้เว็บไซต์ รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ๑๕ ปี สถาปนา มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ๑๕ ปี สถาปนา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เช้าวันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕ ณ มณฑลพิธีลานบัว มทร.ล้านนา
   โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีพระครูสังฆรักษ์ณัฎฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกโร เจ้าอาวาส วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสามเณร รับกิจนิมนต์รับบิณฑบาต จำนวน ๑๕ รูป ต่อมาเวลา ๐๘.๓๘ น. ยังได้เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณมณฑลพิธีลานพ่อ มทร.ล้านนา อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา