โลโก้เว็บไซต์ นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ได้รับคัดเลือก รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปีการศึกษา ๖๒ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ได้รับคัดเลือก รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปีการศึกษา ๖๒

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

(153) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทสายสนับสนุน ด้านสร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕ 
   ซึ่งรางวัลดังกล่าว แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑.ด้านปฏิบัติงาน ๒.ด้านสร้างชื่อเสียง (ซึ่งนายออมทรัพย์ อินกองงาม ได้รับฯ) และ ๓.ด้านด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทอาจารย์ รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา และรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทศิษย์เก่า
   โดยลำดับพิธีการเริ่มจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา วางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบิตร รัชการที่ ๙ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามลำดับ

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา