โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกับ ดีป้าภาคเหนือตอนบน ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการพัฒนาเมืองอัจอัจฉริยะ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกับ ดีป้าภาคเหนือตอนบน ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการพัฒนาเมืองอัจอัจฉริยะ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)  สาขาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม “ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการพัฒนาเมืองอัจอัจฉริยะ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ (อาคารหอสมุด) สวส.มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา  เป็นประธานในพิธีเปิด มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ และบุคลากร สวส.มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
   โดย นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาฯ ได้กล่าวแนะนำบทบาท ของสำนักงานฯ ในบริบทของการขับเคลื่อน และพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เกณฑ์การพิจารณา พร้อมยกตัวอย่างเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ซึ่งเป้าประสงค์การประชุมฯครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดความเข้าใจกับ ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อไป

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา