โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลล้านนา (มทร.ล) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่    
   เป้าประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา    

ชมภาพเพิ่มเติม...คลิกที่นี่
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพข่าว : ตรีภพ หมื่นปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา