โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวท. ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบ MIS ด้านการบริหารบุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวท. ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบ MIS ด้านการบริหารบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบตัวแทนงานด้านบริหารบุคลากร กองบริหารงานบุคลากร เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการระบบ MIS ณ กองบริหารงานบุคลากร ชั้น 6 อาคารเรียนรวม โดยเน้นการประยุกต์ใช้งาน ที่เกิดประโยชน์อันสูงสุดตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
 
 
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา