โลโก้เว็บไซต์ 2011-05-27 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2011-05-27

ผอ.สวท. ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบ MIS กับ สสว
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2554 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการระบบ MIS ด้านระบบงานหลักสูตร ระบบนักศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา... >> อ่านต่อ


ผอ.สวท. ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบ MIS ด้านการบริหารบุคลากร
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2554 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบตัวแทนงานด้านบริหารบุคลากร กองบริหารงานบุคลากร เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการระบบ MIS ณ กองบริหารงานบุคลากร ชั้น 6 อาคารเรียนรวม โดยเน้นการประยุกต์ใช้งาน ที่เกิดประโยชน์อันสูงสุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา