โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเตือนผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่ายจากน้ำท่วม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเตือนผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่ายจากน้ำท่วม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการติดต่อจาก บ.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต(3BB) ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในจังหวัดนครสววรค์ซึ่งเป็นชุมสายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักของภาคเหนือ ทั้งเครือข่าย 3BB และเครือข่ายของ Uninet จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ระบบบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยใช้การไม่ได้ในช่วงภัยพิบัติดังกล่าว ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมรับสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วย
            1. ระบบเว็บไซต์ภายใต้โดเมน rmutl.ac.th
            2. ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยฯ 
            3. ระบบประชุมทางไกล 
            4. ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
            5. ระบบ e-Learning
            6. ระบบ MIS 
            7. ระบบ ERP             
            8. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่             
            9. บริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย


      โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามข่าวสารการเตือนภัยพิบัติ ได้ที่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา