โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวท รับเหรียญพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ฯ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวท รับเหรียญพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ฯ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลเหรียญพิเศษและรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม นานาชาติ 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs)“การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้โดยคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2”ระหว่างวันที่ 21 – 28 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอิชู (I- Shou) เมือง เกาชิง (Kaohsiung) ประเทศไต้หวัน ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สหพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (International Federation of Inventors Association-IFIA) ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมของลายผ้าล้านนา (Digitized Lanna) “Antique Textile Pattern Database Developed as a Case Study” โดย อาจารย์เผ่าภิญโญ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน และอาจารย์สัญญา อุทโยธา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯดังกล่าว มีสมาคมนักประดิษฐ์ของประเทศต่าง ๆ จำนวน 82 ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก การนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดี ที่ทำชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ,กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ภาพ : ประชาสัมพันธ์ ภาคพายัพ เชียงใหม่
เผยแพร่ :   กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา