โลโก้เว็บไซต์ มรภ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน สวท.มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน สวท.มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองอธิการบดีฯและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้าน IT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 12 มกราคม 2555 โดยการนี้ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ ฯและบุคลาการ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ โดยได้บรรยายเกียวกับภาระหน้าที่ของสำนักฯ พาเยี่ยมชมส่วนต่างๆของหน่วยงาน และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน การทำงานต่างๆ เพื่อการประยุกต์การปฏิบัติงานต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา