โลโก้เว็บไซต์ 2012-01-12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-01-12

มรภ.กำแพงเพชร ศึกษาดูงาน สวท.มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 12 มกราคม 2555 / ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีฯและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้าน IT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 12 มกราคม 2555 โดยการนี้ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ ฯและบุคลาการ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ โดยได้บรรยายเกียวกับภาระหน้าที่ของสำนักฯ พ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา