โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การประชุมความร่วมมือ เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง โดยมี ผู้บริหาร ตัวแทน ของแต่ละแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา มัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา