โลโก้เว็บไซต์ 2012-02-06 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-02-06

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯ ๙ มทร.
จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2555 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ การประชุมความร่วมมือ เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง โดยมี ผู้บริหาร ตัวแทน ของแต่ละแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๔ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา