โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ.มรภ.เชียงราย ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ..มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ.มรภ.เชียงราย ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ..มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการนำของ ผศ.กลชาญ อนันตสมบูรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการนี้ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ เป้าประสงค์ของการดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ อาทิเช่น ด้านไอที ด้านสารสนเทศ ด้านการผลิตสื่อ ฯลฯ และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เพื่อการประยุกต์การปฏิบัติงานต่อไป 

ภาพ/ที่มาข่าว   :   นายวิธวัฒน์ บุญเหลือ (นักศึกษาฝึกงาน) สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่         :  กลุ่มงานระบบสารสนเทศ   สวท.มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา