โลโก้เว็บไซต์ โครงการนำร่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ TELL ME MORE | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการนำร่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ TELL ME MORE

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการนำร่อง การเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ TELL ME MORE ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันในตลาดแรงงาน และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และในอนาคตอันใกล้ จะเป็นการอบรม โครงการดังกล่าว ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา มัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา