โลโก้เว็บไซต์ 2012-02-07 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-02-07

โครงการนำร่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ TELL ME MORE
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2555 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการนำร่อง การเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ TELL ME MORE ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม การแข่งขันในตลาดแรงงาน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา