โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ปรึกษาหารือการจัดทำเว็บไซด์กลางคณะฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ปรึกษาหารือการจัดทำเว็บไซด์กลางคณะฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญผู้บริหารและตัวแทนคณบดีทั้ง 4 คณะ ร่วมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วัตถุประสงค์ในการหารือครั้งนี้ เพื่อจัดทำเว็บไซต์กลางของคณะ หาแนวการจัดทำข้อมูลภาพรวมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ฯลฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน


ที่มาข่าว/ภาพ : นายสุธิติ พลอยแดง และ นายสหรัฐ สุรพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่        : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา