โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะฯ ร่วมหารือ แนวทางการทำงานกับ สำนักวิทยบริการฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมหารือ แนวทางการทำงานกับ สำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญผู้บริหารคณะร่วมปรึกษาหารือ หาแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ รวมถึงความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น โครงการสอนร่วม E-Learning , โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (Project based Learning) และการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   


ที่มาข่าว/ภาพ : นายสหรัฐ สุรพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา