โลโก้เว็บไซต์ 2012-05-08 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-05-08

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางฯ สตช.เยี่ยมชม ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ
อังคาร 8 พฤษภาคม 2555 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการนำของ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผู้บังคับการกองบังคับการ ฝึกอบรมตำ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณะฯ ร่วมหารือ แนวทางการทำงานกับ สำนักวิทยบริการฯ
อังคาร 8 พฤษภาคม 2555 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญผู้บริหารคณะร่วมปรึกษาหารือ หาแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ รวมถึงความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น โครงการสอนร่วม E-Learning , โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (Project based Learning) และการพัฒนาเว็บไซต์ข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา