โลโก้เว็บไซต์ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางฯ สตช.เยี่ยมชม ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางฯ สตช.เยี่ยมชม ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการนำของ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผู้บังคับการกองบังคับการ ฝึกอบรมตำรวจกลาง โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อทราบถึงนโยบายและแนวทางในการใช้งาน โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell me more ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร การเตรียมพร้อมก่อนนำไปใช้งานจริงกับนักศึกษาทั้ง 6 เขตพื้นที่ ตลอดจนการจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการใช้งานทดลองใช้ระบบจริง ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที่มาข่าว/ภาพ : นายสหรัฐ สุรพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา