โลโก้เว็บไซต์ แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักวิทยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักวิทยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ มีกำหนดในการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2555 นี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกระแสไฟฟ้าหลัก ซึ่งมีผลทำให้ต้องหยุดการใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทุกระบบบางช่วงเวลา

         จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานเพื่อแจ้งไปยังบุคคลากรในสังกัดและนักศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา