โลโก้เว็บไซต์ 2012-05-11 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-05-11

แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักวิทยฯ
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2555 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ มีกำหนดในการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2555 นี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกระแสไฟฟ้าหลัก ซึ่งมีผลทำให้ต้องหยุดการใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทุกระบบบางช่วงเวลา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา