โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน
จัดทำโดย   กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา