โลโก้เว็บไซต์ 2012-09-24 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-09-24

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Online ( Tell me more ) ภาคพายัพ เชียงใหม่
จันทร์ 24 กันยายน 2555 / ข่าวกิจกรรม

    โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Online ( Tell me more ) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามพันธกิจ (สายสอน)   วันที่ 5 กันยายน 2555 โดยความร่วมมือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคพายัพเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 และห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ภาษาอังกฤษออนไลน์ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 24 กันยายน 2555 / ข่าวกิจกรรม

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง  วันที่  12 กันยายน 2555  >> อ่านต่อ


กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน
จันทร์ 24 กันยายน 2555 / ข่าวกิจกรรม

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา