โลโก้เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษออนไลน์ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษออนไลน์ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง  วันที่  12 กันยายน 2555 

จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา