โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 กันยายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยระบบ Tell me more สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

จัดทำโดย 
กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา