โลโก้เว็บไซต์ 2013-09-27 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-09-27

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
ศุกร์ 27 กันยายน 2556 / ข่าวกิจกรรม

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยระบบ Tell me more สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา