โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Online ( Tell me more ) ภาคพายัพ เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Online ( Tell me more ) ภาคพายัพ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Online ( Tell me more ) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามพันธกิจ (สายสอน)   วันที่ 5 กันยายน 2555 โดยความร่วมมือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคพายัพเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 และห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา