โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Tell me more online สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Tell me more online สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More online เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนวิทยากร จากสำนักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ เป็นอย่างดี

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา