โลโก้เว็บไซต์ 2012-11-15 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-11-15

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Tell me more online สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2555 / ข่าวกิจกรรม

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More online เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนวิทยากร จากสำนักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ เป็นอย่างดี ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา