โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการบันทึกวิดีโอนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการบันทึกวิดีโอนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการบันทึกวิดีโอ ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในการจัดทำวิดีโอเพื่อนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 เรื่อง " ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ " จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารห้องสมุด 

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา