โลโก้เว็บไซต์ 2012-11-19 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2012-11-19

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการบันทึกวิดีโอนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2555 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการบันทึกวิดีโอ ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในการจัดทำวิดีโอเพื่อนำเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 เรื่อง " ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ " จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารห้องสมุด  ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา