โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่(จอมทอง) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดโครงการฯ Tell me more สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่(จอมทอง)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More) สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่(จอมทอง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา การนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแนะนำการใช้งานสร้างความเข้าใจและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯดังกล่าวเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

ที่มาข่าว/ภาพ    : นางสาว ณัฏฐา อารี เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่           : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา