โลโก้เว็บไซต์ นศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นศ. คณะศิลปกรรมฯ ทดสอบ Tell me more (Online)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (TMM Online) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. – 15.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด แก่นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นักศึกษา สาขาวิชาเซรามิก ชั้นปีที่ 4 , สาขาวิชาเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 3 , สาขาวิชาประติมากรรม ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำการใช้งาน และสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

     หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา