โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับ เขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฯ Tell me more สำหรับนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับ เขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฯ Tell me more สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฝึกอบรม การเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ตาก โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้และแนะนำการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างความเข้าใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้ 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานอบรม/กลุ่มงานผลิตสื่อ สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา