โลโก้เว็บไซต์ 2013-01-21 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2013-01-21

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ร่วมกับ เขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฯ Tell me more สำหรับนักศึกษา
จันทร์ 21 มกราคม 2556 / ข่าวอบรม/เสวนา

 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเขตพื้นที่ตาก จัดโครงการฝึกอบรม การเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่ตาก โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้และแนะนำการใช้... >> อ่านต่อ


ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2556”
จันทร์ 21 มกราคม 2556 / ข่าวกิจกรรม

 อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณข่วงกำแพงเมืองเวียงเจ็ดลิน ( โรงอาหาร ) มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา