โลโก้เว็บไซต์ ดร.ประเสริฐ แถลงนโยบายฯ การขับเคลื่อน สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ประเสริฐ แถลงนโยบายฯ การขับเคลื่อน สำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนา