โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2023-05-02สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ที่ผ่านการรับรองความสามารถ (Certification) ด้าน Network Security ระดับสากล
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวแสดงความยินดี

CompTIA Security+ เป็นใบรับรองที่ยอมรับในระดับสากลด้านความรู้และทักษะการรักษาความปลอดภัยในระดับซึ่งเป็นรากฐาน และถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก อีกทั้งเป็นประกาศนียบัตรหนึ่งที่ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถนำความรู้แนวคิดเรื่องความปลอดภัย เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบได้เป... >> อ่านต่อ


ขยายเวลาเปิดรับผลงาน CRCI-2023
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ห... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5