โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2023-02-02

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สวส.มทร.ธัญบุรี
พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วานนี้ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สวส.มทร.ธัญบุรี) ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2