โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-09 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2022-08-09

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
อังคาร 9 สิงหาคม 2565 / RCDL News

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บัดนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของประกาศผลการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเด... >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
อังคาร 9 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ http://www.royaloffice.th ตังแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2